Stres

“The truth is that stress doesn’t come from your boss, your kids, your spouse, traffic jams, health challenges, or other circumstances. It comes from your thoughts about your circumstances.”―Andrew Bernstein Stres (eng. napor, pritisak) je prirodna reakcija čovjeka na podražaj, izazove, zahtjeve,stresor, iz okoline, bio on dobar ili loš, koji zahtijevaju brzu reakciju ili prilagodbu. […]