loading

PNEI savjetovanja

PNEI (psihoneuroendokrinoimunologija) je sveobuhvatan, individualan pristup, koji za svoju svrhu ima pomoći osobi s aspekta cjelokupnog sustava, a ne gledajući izolirano dijelove tijela ili izolirane sustave.

Jedino takav cjeloviti i holistički pristup može uistinu pomoći u poboljšanju kvalitete života.

Dolaskom na dijagnostiku i savjetovanje krenut ćemo od detaljne anamneze kroz brojna pitanja vezana uz Vaš život, zdravlje, međuljudske odnose, san, tjelesnu aktivnost, količinu stresa, i slično.

Također, uzima se uzorak iz sline gdje se gleda stanje Vaših hormona. Kada dobijemo nalaze kroz detaljno prikupljanje informacija o svim Vašim sustavima, radimo individualizirani  plan balansiranja u potpunosti skrojenog po Vašoj mjeri.

Uz to radim dijagnostiku Vašeg disanja te Vas učim pravilnoj biomehanici disanja, uz DNS vježbe.

Cijena: EUR 70
IMG_6455_saveweb
IMG_6472_saveweb

Što je PNEI?

30-ih godina 20.stoljeća, znanstvenik i liječnik Hans Selye, prvi puta u povijesti, definirao je kronični stres i njegov utjecaj na organizam.

Te godine povezujemo s rođenjem nove discipline -psihoneuroendokrinoimunologije (PNEI-ja) koja se bavi identifikacijom kroničnog stresa i njegovog utjecaja na ljudski organizam.

PNEI predstavlja znanstveni pristup proučavanju veze koja se odvija između dvosmjerne komunikacije između živčanog sustava, endokrinog sustava, imunološkog sustava te korelacije ove komunikacije s fizičkim zdravljem.

To je inovativan medicinski pristup koji predstavlja promjenu paradigme od strogo biomedicinskog pogleda na zdravlje i bolesti koje se promatraju kao hermetički zatvoreni odjeljci, na interdisciplinarniji pristup.

PNEI je grana koja spaja psihijatriju, psihologiju, neurologiju, neurobiologiju, neuroznanost i endokrinologiju. Naglašava važnost istraživanja međusobnih odnosa uma, mozga i hormona.

Principi PNEI-ja predstavljaju široki integrativni pristup fiziologiji čovjeka temeljen na konceptima biologije koji promatra osobu u kontekstu njenog uma i okolišnog utjecaja.

PNEI medicina nudi personaliziranu terapiju skrojenu po mjeri svakog pacijenta, dinamikom koju on sam može prihvatiti, zasnovanu na neuroznanstvenim dostignućima modernih medicinskih istraživanja.

DSC08483
S veseljem iščekujem Vaš upit

Telefon:

+385 976127609

Mail:

ana.kutija@gmail.com

Lokacija:

Ulica Gjure Szaba 4, 10 000 Zagreb (prvi kat)

// POŠALJITE UPIT
Ispunite obrazac