Disanje

Only those who know how to breathe will survive. – Pundit Acharya Ima jedna izreka koja kaže: Tko napola diše, napola živi. Jedan od preduvjeta našeg fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja je pravilno disanje. Nesvjesna funkcija koja život znači Koliko se puta tijekom dana uopće sjetimo da dišemo? A da to nije onda kad uzdahnemo […]

Cirkadijalni Ritam

If you are not naturally waking up at sunrise, then it is likely you have some form of Circadian Rhythm Disorder.” ― Steven Magee Cirkadijalni ritmovi su 24-satni ciklusi koji su dio unutarnjeg tjelesnog sata, koji rade u pozadini za obavljanje bitnih funkcija i procesa. Jedan od najvažnijih i najpoznatijih cirkadijanskih ritmova je ciklus spavanja […]