Workshop: Terapijska yoga

Nedjelja 1.12. u 10h u Om joga centru, A. Žaje 10 Kad se ispravno prilagodi pojedincu, yogu nazivamo “medicinom tijela, uma i duha“. Mnoga znanstvena istraživanja, kao i liječničke preporuke, yogijsku praksu uvrštavaju u preventivu i njegu, a praksa joge se može uskladiti s medicinskom i drugim komplementarnim terapijama. Terapijska joga je prilagođena yogijska praksa […]

Predavanje: Fascija i Ožiljci- Velvet Pepper

Petak, 15. studenoga 2019. u 17:00 – 18:00, u Velvet Pepper Studio, Vinogradska 6 Jedno prijeko potrebno predavanje o fasciji i ožiljcima te njihovim ulogama i važnosti tretiranja istih… Iako nije novi pojam u ljudskoj anatomiji, tek odnedavna se sve više posvećujemo istraživanju uloge i funkcije fascije. Fascija je tkivo koje nema početnu ili krajnju […]