Rad na sebi 

“Vowing to make yourself better is one of the most assured ways to secure a successful life.” – Germany Kent RAD NA SEBI je koncept koji se često čuje, ali njegova suština može biti pomalo nejasna. Šta zapravo znači raditi na sebi? Kako možemo prepoznati greške i zablude koje često prate ovaj proces, i koje […]