Cirkadijalni Ritam

If you are not naturally waking up at sunrise, then it is likely you have some form of Circadian Rhythm Disorder.” ― Steven Magee Cirkadijalni ritmovi su 24-satni ciklusi koji su dio unutarnjeg tjelesnog sata, koji rade u pozadini za obavljanje bitnih funkcija i procesa. Jedan od najvažnijih i najpoznatijih cirkadijanskih ritmova je ciklus spavanja […]